Olsztyn, dnia 13.09.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

Błażejczyk Paweł, s. Władysława i Krystyny, urodzony  dnia 02 października 1983r. w Olsztynie, zam. 11-015 Olsztynek ul. Świerkowa 19, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2018r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo konstytucyjne.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.