Szanowni Państwo,

zbliża się termin zapłaty II raty za wyjazd na szkolenie do Portugalii.

Do dnia 20 kwietnia 2018r.  należy dokonać dopłaty do pełnej ceny wyjazdu.

II części –   raty:    –   kwoty  2.641 zł dla radców prawnych

                             –   kwoty  3.141 zł dla osób towarzyszących

 

Wpłaty proszę kierować na konto podane poniżej:

Agencja Podróży Rejs-Mazury  s.c.
E. Kruka 19/2; 10-540 Olsztyn

PKO BP Olsztyn 67 1020 3541 0000 5502 0142 7152

tytułem: II rata – dopłata do wyjazdu OIRP do Portugalii / imię i nazwisko uczestnika/

 

Dowód uiszczenia II raty – wpłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018r.

do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
ul. Kopernika 10; 10-511 Olsztyn; e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

 

Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, iż nie uiszczenie II części opłaty za szkolenie i nie przesłanie potwierdzenia do OIRP w Olsztynie odpowiednio we wskazanym terminie skutkować będzie skreśleniem danej osoby z listy Uczestników przy jednoczesnym poniesieniu konsekwencji finansowych określonych karcie zgłoszeniowej.