Kolokwia DODATKOWE pisemne:

 

prawo podatkowe,

postępowanie administracyjne,

dla osób, które nie przystąpiły do kolokwiów z w/w przedmiotów i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu 26.11.2014 roku o godz. 13:00 w Audytorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13.


prawo cywilne,

postępowanie cywilne,

postępowanie karne,

dla osób, które nie przystąpiły do kolokwiów z w/w przedmiotów i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu:

prawo cywilne I rok – odbędzie się w dniu 17. grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

postępowanie cywilne I rok – odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

postępowanie karne II rok – odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwia POPRAWKOWE pisemne:

prawo podatkowe III rok – odbędzie się w dniu 26.11.2014 roku o godz. 13:00 w Audytorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13.

postępowanie administracyjne III rok – odbędzie się w dniu 26.11.2014 roku o godz. 13:00 w Audytorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13.

prawo cywilne I rok – odbędzie się w dniu 17. grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

postępowanie cywilne I rok – odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

postępowanie karne II rok – odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 o godz. 8:45, w sali OIRP przy ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwia DODATKOWE i POPRAWKOWE ustne:

Prawo pracy I rok – dla osób, które nie przystąpiły i usprawiedliwiły swoją nieobecność oraz dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną (poprawka) odbędzie się w dniu 11.12.2014 r. godz. 10:00, w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

KSH, prawo gospodarcze upadłościowe i naprawcze II rok – dla osób, które nie przystąpiły i usprawiedliwiły swoją nieobecność odbędzie się w dniu 27 listopada 2014r. o godz. 15.00 – w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej oraz dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną (poprawka) odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 15.00 – w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej.

Prawo administracyjne III rok – dla osób, które nie przystąpiły i usprawiedliwiły swoją nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie aplikacji oraz dla osób, które uzyskały ocenę niedostateczną (poprawka) odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014. godz. 10:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

 

Uwaga: ogłoszenie o terminach dodatkowych i poprawkowych będzie systematycznie uzupełniane.