Publikujemy terminy kolokwiów, kolokwiów poprawkowych i kolokwiów dodatkowych dla I, II, III roku aplikacji radcowskiej 2018:

 

I rok:

13 listopada 2018r.- prawo cywilne,  godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

20 listopada 2018r.– postępowanie cywilne, godz. 12:00 , sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. od godz. 14:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

podział godzinowy-kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych termin poprawkowy 27.09.2018

 

II rok:

9 października 2018 – prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

22, 23, 24 października 2018 prawo gospodarcze, sala wykładowa na ul. Kopernika 10 podział godzinowy-kolokwium prawo gospodarcze 22.-24.10.2018 r

8 listopada 2018 –  Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium  i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14

 

III rok

25, 27 września 2018 – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych od godz. 9:00, sala wykładowa na ul. Kopernika 10

podział na grupy i godzinowy zasady wyk zawodu zm.17.09.2018

16 października 2018 – Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Podział na grupy oraz harmonogram godzinowy zostanie opublikowany w późniejszym terminie.