Informujemy, że termin Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej 2019 z przedmiotu Kodeks spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego został wyznaczony na dzień 1 październia 2019r. / wtorek/ godzina 12.00 – sala na ul. Warmińskiej.

Termin Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 2019 z przedmiotu Zasady Wykonywania Zawodu i Etyka został wyznaczony na dzień 10 września 2019r.

I grupa godzina 9,00

II grupa godzina 13,00.

Podział alfabetyczny na grupy zostanie podany w późniejszym terminie.

Terminy pozostałych kolokwiow zostana ogłoszone w terminie późniejszym.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska