Szkolenie radców prawnych w Opinogórze Górnej oraz wyjazdowe posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

W dniu 7 listopada 2015r. odbyło się kolejne szkolenie radców prawnych z rejonu Ciechanowa i Ostrołęki. Tym razem odbyło się ono w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Tematem szkolenia były następujące zagadnienia: 1. Najczęstsze problemy praktyczne z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem...

Szczegóły

Szkolenie stacjonarne pt. Najczęstsze problemy praktyczne z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach spadkowych

W dniu 14 listopada 2015 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie pt:Najczęstsze problemy praktyczne z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach spadkowych, które poprowadzi SSO w Olsztynie Krystyna Skiepko. W czasie trwania szkolenia przewidziana jest jedna przerwa kawowa w godz.: 10:30-10:50Szkolenie odbędzie się...

Szczegóły

Informacja dotycząca wyjazdu radców prawnych z Ostrołęki na szkolenie do Opinogóry

Uprzejmie informujemy, że dla radców prawnych z Ostrołęki, którzy zadeklarowali wyjazd busem na szkolenie pt. „Najczęstsze problemy praktyczne z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego w tym dowód z opinii biegłego . Sprawy budowlane w postępowaniu gospodarczym, zagadnienia materialnoprocesowe,...

Szczegóły

Szkolenie stacjonarne z zakresu problemów prawa materialnego i procesowego w sprawach gospodarczych

W dniu 17 października 2015 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie pt: Najczęstsze problemy praktyczne z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego. Sprawy "budowlane" w postępowaniu gospodarczym, zagadnienia materialnoprocesowe, w szczególności różnice pomiędzy umową...

Szczegóły

Szkolenie stacjonarne z zakresu prawa budowlanego po zmianach

W dniu 19 września 2015 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie dot. prawa budowlanego po zmianach oraz dotyczące skarg, wniosków i petycji w kpa – zmiany w obowiązujących przepisach, które poprowadzi – r.pr. Anna Barkowska, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w OlsztynieW czasie trwania szkolenia przewidziana jest jedna przerwa...

Szczegóły