Ogłoszenie dotyczące stanowiska Kierownika w Wydziale Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji

w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Do pobrania: Ogłoszenie