Szanowni Państwo, 

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym
z Panem dr Łukaszem Żelechowskim z Uniwersytetu Warszawskiego nt.:

Funkcje znaku towarowego i ich ochrona w sprawach o naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe” 

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
·  pojęcie i katalog funkcji znaku towarowego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE;
·  istota tzw. podejścia funkcjonalnego wypracowanego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do naruszeń praw do znaków towarowych;
·  wskazanie wątpliwości związanych z powyższą linią orzeczniczą Trybunału;
·  wskazanie perspektyw zmian prawodawczych w zakresie tzw. podejścia funkcjonalnego w związku z planowaną reformą prawa znaków towarowych w UE.

Wykład odbędzie się dnia 7 listopada 2013 r. (czwartek) w godz. 12.00-14.00
w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, Al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.
Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać drogą mailową: mborkowski@uprp.pl

Jednocześnie zapraszamy na następne spotkania konsultacyjno-informacyjne w siedzibie Urzędu Patentowego RP:
w dniu 28 listopada 2013 r.
„Międzynarodowe wyczerpanie patentu”                                                                                        
prof. Ryszard Skubisz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w dniu 11 grudnia 2013 r.
Znak towarowy renomowany”
prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski