W dniu 14 lipca 2017 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Aleksandra Anna Czarnocka, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.