W dniu 5 października 2018 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Emilia Rucińska-Sech, Pani Małgorzata Kaczyńska, Pani Marta Kwietniewska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.