Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Rozkład zajęć aplikacji – I rok 2020, zm. 26.02.2020

Rozkład zajęć aplikacji – II rok 2020, zm. 22.01.2020

Rozkład zajęć aplikacji – III rok 2020, zm. 18.02.2020