Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

I rok aplikacji radcowskiej 2018 ze zm. 15 maja

II rok aplikacji radcowskiej 2018 ze zm.12 czerwca

III rok aplikacji radcowskiej 2018 — zm. 24.05.