Sporządzenie skargi kasacyjnej

W załączeniu publikujemy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i prosimy o informację, czy któraś z Kancelarii może przygotować do dnia 13 czerwca 2014r. skargę kasacyjną. Dokumenty do wglądu  znajdują się w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10 w sekretariacie. Pismo z RIO

Szczegóły

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto, Wejherowo, Puck

Aplikant radcowski (II rok) z podejmie się zastępstwa procesowego (przed sądami, organami administracji i ścigania) na terenie Trójmiasta, Wejherowa, Pucka. Możliwe jest również nawiązanie stałej współpracy, pomoc w zakresie innych czynności, np. redagowanie pism procesowych, umów, opinii prawnych, tłumaczenie z jęz. angielskiego (z uwzględnieniem terminologii...

Szczegóły

Aplikantka radcowska III roku-zastępstwa procesowege przed sądami w Koszalinie, Sławnie, Słupsku, Miastku, Bytowie, Kościerzynie, Kartuzach, Człuchowie, Lęborku

Aplikantka radcowska III roku nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami  w Koszalinie, Sławnie, Słupsku ,Miastku, Bytowie, Kościerzynie, Kartuzach, Człuchowie, Lęborku  oraz w zakresie innych czynności tj. przeglądanie i fotokopie akt. Kontakt: dszczegielniak@wp.pl, Tel.: +48 660 293 026

Szczegóły

Aplikant III roku OIRP w Gdańsku oferuje zastępstwo procesowe

Aplikant III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oferuje zastępstwo procesowe przed sądami, a także reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego na terenie Trójmiasta i okolic oraz współpracę w zakresie innych czynności m.in. przeglądania akt sądowych, akt rejestrowych podmiotów gospodarczych....

Szczegóły