Od października br. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ ruszy Podyplomowe Studium Skargi Konstytucyjnej, Wniosków Organów Stanowiących Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Pytań Prawnych.

 

Studium adresowane jest do:

 

·        absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata lub magistra

·        osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz

·        osób odbywających odpowiednie aplikacje prawnicze.

·        pracowników organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się obsługą prawną tych jednostek.

 

Celem studium jest przybliżenie słuchaczom wiedzy teoretycznej na temat systemu źródeł prawa oraz form hierarchicznej kontroli zgodności aktów normatywnych; szczegółowa analiza formalnych przesłanek warunkujących dopuszczalność i merytoryczne rozpoznanie skarg konstytucyjnych i wniosków oraz pytań prawnych, zapoznanie uczestników z regułami postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw strony w postępowaniu skargowym i wnioskowym; a także omówienie praktycznych implikacji związanych ze skutkami orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich wpływu na postępowania sądowe.

           

Zajęcia na studiach prowadzone są wyłącznie przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego lub pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

            Opłata za roczne studium wynosi jedynie 2000 PLN

           

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  

 

http://wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom/25.php

  

Kontakt:

Kierownik Studium – dr Jarosław Sułkowski

email: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl, tel. kom. 691-722-377


Sekretarz Studium – dr Anna Michalak
email: amichalak@wpia.uni.lodz.pl, tel. kom. 507-159-702