W dniach 16 – 18 października 2014 r. w Toruniu odbyło się spotkanie konsultacyjne Krajowej Rady Radców Prawnych IX Kadencji z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych.

W piątek 17 października br. podczas uroczystej kolacji miało miejsce podsumowanie akcji „Niebieski Parasol”. Podczas spotkania Dziekan OIRP w Olsztynie odebrał z rąk Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego podziękowania za organizację oraz aktywny udział w akcji bezpłatnych porad prawnych pt. „Niebieski Parasol”.

Należy przypomnieć, że podczas trwania akcji „Niebieski Parasol” na terenie OIRP w Olsztynie 52 radców prawnych i 12 aplikantów radcowskich udzieliło ponad 400 bezpłatnych porad prawnych.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i udział w akcji składam:

r.pr. Sławomirowi Trojanowskiemu, r.pr. Aleksandrze Wymentowskiej, r.pr. Pawłowi Sobczak, r.pr. Marcinowi Bogdan, apl. Mireli Korsak, r.pr. Andrzejowi Dramińskiemu, r.pr. Andrzejowi Kampa, r.pr. Leszkowi Kozińskiemu, r.pr. Piotrowi Laskowskiemu, r.pr. Michałowi Korwek, r.pr. Halinie Włoch, r.pr. Marii Tomułowicz, r.pr. Karolinie Niedzielskiej, apl. Katarzynie Borowej, apl. Michałowi Iwaniuk, r.pr. Beacie Urbańskiej, r.pr. Halinie Domańskiej, r.pr. Ewie Kulczyńskiej, r.pr. Annie Parys, r.pr. Helenie Oprzyńskiej-Pacewicz, r.pr. Lucynie Koper, r.pr. Stanisławowi Gałus, r.pr. Marcinowi Ignatowskiemu, r.pr. Tomaszowi Koniecznemu, r.pr. Alicji Garbarczyk,  r.pr. Lechowi Ciarkowskiemu, apl. Monice Skuza, apl. Bartoszowi Kowalewskiemu, r.pr. Janowi Rogulskiemu, r.pr. Joannie Pszczółkowskiej, r.pr. Małgorzacie Bieńkowskiej-Szalon, r.pr. Danieli Nastaszyc, r.pr. Dorocie Nadratowskiej-Malinowskiej, r.pr. Krystynie Marcysiak, r.pr. Zbigniewowi Wóltańskiemu, r.pr. Małgorzacie Masztanowicz, r.pr. Beacie Wierzchowskiej, r.pr. Danucie Malinowskiej, r.pr. Michałowi Pawluczuk, r.pr. Michałowi Saganek, r.pr. Mai Rybińskiej, r.pr. Dariuszowi Obara, apl. Maciejowi Rudnik, apl. Łukaszowi Skuza, r.pr. Tomaszowi Nastaj, apl. Cezaremu Rutkowskiemu,  r.pr. Stanisławowi Bułajewskiemu, apl. Michałowi Och, r.pr. Łukaszowi Mackiewiczowi, r.pr. Krystynie Kołota, r.pr. Małgorzacie Łubińskiej, r.pr. Leszkowi Bylińskiemu, r.pr. Robertowi Nosorowskiemu, r.pr. Bogdanowi Zalewskiemu, r.pr. Annie Bylińskiej, r.pr. Andrzejowi Żywica, r.pr. Grzegorzowi Raczkowskiemu, apl. Joannie Zadłużnej, apl. Dawidowi Zawojek, r.pr. Marcinowi Adamczykowi, r.pr.  Marcie Wojsa, apl. Barbarze Bloch-Cieślińskiej, r.pr. Cezaremu Jezierskiemu, r.pr. Markowi Łebkowskiemu.

Dziekan OIRP

Michał Korwek

Galeria zdjęć