Biuro Izby czynne:
pon. - pt.: 800 - 1600

tel: (+48 89) 527-98-63
tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10


Rachunek bankowy Izby:
PKO BANK POLSKI S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Aktualności

BRAK MIEJSC na XII Bal Prawnika

Brak miejsc na  XII Bal Prawnika!!! Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na XII Bal Prawnika, prosimy osoby,  które nie zgłosiły swojego udziału do OIRP w Olsztynie do dnia 04 lutego 2014r. o niedokonywanie opłat za udział w Balu. Informujemy, że od dnia 05 lutego 2014 r. będziemy przyjmować zgłoszenia na listę rezerwową.

Szczegóły

Zgłoszenia kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

W związku z art. 67 e, ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r., poz.159 z późn. zm.) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 i 4 ww. ustawy...

Szczegóły

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje, że nie  później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 26 lutego 2014 r., zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego)....

Szczegóły

Informacja dla zdających dot. egzaminu radcowskiego w 2014 roku.

Informacja Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.Poniżej instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”. Aplikacja skierowana jest do osób zdających w egzaminy adwokacki i radcowski 2014 r. (w rozumieniu przepisów...

Szczegóły

Problemy z doręczaniem korespondencji z sądów i prokuratur.

W związku z liczną sygnalizacją problemów związanych z odbiorem korespondencji doręczanej z sądów i prokuratur od dnia 2.01.2014r.uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag ,co do sposobu odbierania poczty i ewentualnych niedogodności z tym związanych. Uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy biuro@oirp.olsztyn.pl Państwa maile zostaną przesłane w takiej...

Szczegóły