Prezes SSP i OMG: Cezary Jezierski
Zastępca Prezesa SSP i OMG: Tomasz Parkasiewicz

Biuro czynne:
Pon. – pt.: 8:00 – 16:00
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
Tel: (+48 89) 527-98-63
Tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
PKO Bank Polski S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Dlaczego profesjonalne mediacje?

Wg raportu Banku Światowego „Doing Business 2014” średni czas przygotowania i przeprowadzenia postępowań sądowych wynosi w Polsce 540 dni, a średni czas na wykonanie wyroku – 145 dni.
Firmy windykacyjne twierdzą, że już po 6 miesiącach większość długów jest nie do odzyskania.
Aż 90% spraw kierowanych przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania.

W związku z powyższą statystyką, w dniu 09.05.09r. uchwałą Rady OIRP w Olsztynie utworzony został Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.
Jest to nie tylko odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości.
Głównym celem wprowadzenia tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ADR) jest oferowanie przedsiębiorcom metody komplementarnej do ich biznesu, która gwarantuje szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu.

Profesjonalne prowadzenie mediacji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, jako sposób nie eskalujący konfliktu. Możliwość skorzystania z mediacji można przewidzieć już na etapie sporządzania umów, poprzez umieszczenie w niej klauzuli umowy o mediację.

Mediacja daje korzyści poprzez:

  • szybkie, tanie i proste postępowanie
  • wpływ na wybór składu zespołu mediatorów,
  • rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
  • ograniczenie kosztów postępowania,
  • poufność postępowania oraz brak złego rozgłosu
  • utrzymanie współpracy między stronami.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi mediacji znajdującymi się w tej zakładce. Polecam też korzystanie z mediacji zarówno w sprawach spornych już istniejących, jak również w przyszłych, poprzez zamieszczanie klauzul umownych o poddaniu spraw między stronami mediacji w naszym Ośrodku (wzory znajdują się w odpowiednich dokumentach). Z pewnością staniecie się Państwo zwolennikami proponowanych przez nas metod rozwiązywania sporów.

Prezes SSP i OMG

/-/ Cezary Jezierski


Dokumenty dla Przedsiębiorców:

Dokumenty dla Radcy Prawnego:


 

Zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2011r.

Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie od trzech lat aktywnie uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku mediatorzy OMG uczestniczyli w kilku inicjatywach związanych z obchodami. W dniu 19.10.2011r. Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie Mec. Lucyna Duraj-Górecka i Mec. Krzysztof Górecki uczestniczyli w konferencji, w Warszawie, zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod ...

Szczegóły

Spotkanie mediatorów ze środowiskiem sędziowskim

W dniu 11. kwietnia 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się spotkanie mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie z sędziami sądów gospodarczych i cywilnych z okręgu Olsztyna. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawicielka Departamentu Praw Człowieka z Ministerstwa Sprawiedliwości SSO E. Litowińska – Kutera, Prezes SO w Olsztynie W. Bryżys, Koordynator ds. Mediacji przy SO w Olsztynie W. Pałka, Dziekan OIRP M. Korwek oraz mediatorzy naszego Ośrodka: ...

Szczegóły

Dlaczego mediacje i arbitraż?

Przedmiotowe instytucje stanowią odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości. Celem wprowadzenia tych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR) jest uzyskanie narzędzi, które gwarantują szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu. Utworzenie w/w instytucji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, umacniając w ten sposób relacje prawnik – Klient oraz budując przekonanie o celowości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Rola prawników w kontekście ...

Szczegóły