Prezes SSP i OMG: Cezary Jezierski
Zastępca Prezesa SSP i OMG: Tomasz Parkasiewicz

Biuro czynne:
Pon. – pt.: 8:00 – 16:00
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
Tel: (+48 89) 527-98-63
Tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
PKO Bank Polski S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Dlaczego profesjonalne mediacje?

Wg raportu Banku Światowego „Doing Business 2014” średni czas przygotowania i przeprowadzenia postępowań sądowych wynosi w Polsce 540 dni, a średni czas na wykonanie wyroku – 145 dni.
Firmy windykacyjne twierdzą, że już po 6 miesiącach większość długów jest nie do odzyskania.
Aż 90% spraw kierowanych przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania.

W związku z powyższą statystyką, w dniu 09.05.09r. uchwałą Rady OIRP w Olsztynie utworzony został Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.
Jest to nie tylko odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości.
Głównym celem wprowadzenia tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ADR) jest oferowanie przedsiębiorcom metody komplementarnej do ich biznesu, która gwarantuje szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu.

Profesjonalne prowadzenie mediacji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, jako sposób nie eskalujący konfliktu. Możliwość skorzystania z mediacji można przewidzieć już na etapie sporządzania umów, poprzez umieszczenie w niej klauzuli umowy o mediację.

Mediacja daje korzyści poprzez:

  • szybkie, tanie i proste postępowanie
  • wpływ na wybór składu zespołu mediatorów,
  • rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
  • ograniczenie kosztów postępowania,
  • poufność postępowania oraz brak złego rozgłosu
  • utrzymanie współpracy między stronami.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi mediacji znajdującymi się w tej zakładce. Polecam też korzystanie z mediacji zarówno w sprawach spornych już istniejących, jak również w przyszłych, poprzez zamieszczanie klauzul umownych o poddaniu spraw między stronami mediacji w naszym Ośrodku (wzory znajdują się w odpowiednich dokumentach). Z pewnością staniecie się Państwo zwolennikami proponowanych przez nas metod rozwiązywania sporów.

Prezes SSP i OMG

/-/ Cezary Jezierski


Dokumenty dla Przedsiębiorców:

Dokumenty dla Radcy Prawnego:


 

Webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”. Transmisja w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań. Webinarium poprowadzi dr Ewa Gmurzyńska – radca prawny, mediatorka, dr nauk prawnych na WPiA UW, autorka książek: „Mediacje w systemie amerykańskim” (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji”, wyd. I (2009) i wyd. II (2014), autorka monografii „Rola prawników w alternatywnych metodach ...

Szczegóły

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje szkolenie z mediacji II stopnia

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje szkolenie z mediacji II stopnia. Szkolenie przeznaczone jest dla radców prawnych – kandydatów na mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Rady Radców Prawnych. Szkolenie ma charakter szkolenia mediacyjnego, którego zakres przedmiotowy i długość odpowiadają standardom przyjętym przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Program obejmuje zagadnienia z zakresu analizy konfliktu, negocjacji, mediacji (w aspekcie teoretycznym ...

Szczegóły

Zakończyły się obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji

W dniach 13-17.10.2014r. Ośrodek Mediacji Gospodarczych i Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zorganizowały obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Współorganizatorem obchodów był Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Patronat nad obchodami objął Minister Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego i Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Patronat medialny objęła Gazeta Olsztyńska. Patronat wydawniczy sprawowało Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.  Partnerem była Galeria Warmińska. Wprawdzie powszechnie obchodzony jest ...

Szczegóły

Relacja telewizyjna z obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji

Okręgowa Izba Radców Prawnych zorganizowała konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, zapraszamy do zapoznania się z relacjami: http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/151014-godz-1830/17255802 (rozpoczęcie transmisji w 13:55)  http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/rozmaitosci/specjalisci-od-sporow-w-olsztynie/17254742

Szczegóły

Powołanie Zastępcy Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie.

Na wniosek Prezesa SSP i OMG przy OIRP w Olsztynie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych powołała w dniu 28 sierpnia 2013 r. radcę prawnego Tomasza Parkasiewicza na Zastępcę Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie. Głównym zadaniem Zastępcy Prezesa będzie rozwój działalności Stałego Sądu Polubownego.

Szczegóły

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2012

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji  Gdańskie Centrum Mediacji zorganizowało w dniu 25.10.2012r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego konferencję „Mediacja – umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie”.  Przedstawiciel  naszego Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, dr Adam Zienkiewicz wygłosił na konferencji referat pt. „Potencjał mediacji – czy można osiągnąć sukces w mediacji bez zawarcia porozumienia?”. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. W konferencji uczestniczyli m.in. sędziowie, studenci prawa, ...

Szczegóły

Zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2011r.

Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie od trzech lat aktywnie uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku mediatorzy OMG uczestniczyli w kilku inicjatywach związanych z obchodami. W dniu 19.10.2011r. Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie Mec. Lucyna Duraj-Górecka i Mec. Krzysztof Górecki uczestniczyli w konferencji, w Warszawie, zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod ...

Szczegóły

Spotkanie mediatorów ze środowiskiem sędziowskim

W dniu 11. kwietnia 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się spotkanie mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie z sędziami sądów gospodarczych i cywilnych z okręgu Olsztyna. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawicielka Departamentu Praw Człowieka z Ministerstwa Sprawiedliwości SSO E. Litowińska – Kutera, Prezes SO w Olsztynie W. Bryżys, Koordynator ds. Mediacji przy SO w Olsztynie W. Pałka, Dziekan OIRP M. Korwek oraz mediatorzy naszego Ośrodka: ...

Szczegóły

Dlaczego mediacje i arbitraż?

Przedmiotowe instytucje stanowią odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości. Celem wprowadzenia tych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR) jest uzyskanie narzędzi, które gwarantują szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu. Utworzenie w/w instytucji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, umacniając w ten sposób relacje prawnik – Klient oraz budując przekonanie o celowości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Rola prawników w kontekście ...

Szczegóły