Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Szczechowicz Adrianna Katarzyna, c. Jarosława i Krystyny, urodzona  dnia 01 września 1990r. w Olsztynie, zam. 10-371  Olsztyn-Kieźliny, ul. Baczyńskiego 7, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 grudnia 2016r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność postępowanie karne.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia