Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Jaworska Katarzyna, c. Mariana i Krystyny, urodzona  dnia 17 kwietnia 1982 r. w Olsztynie, zam. 10-141  Olsztyn, ul. Zielona 10/5, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2013r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, prawa pracy.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.