Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

Anna Ewa Chodorowska, c. Sławomira i Leonardy, urodzona  dnia 05 lutego 1973r. w Olsztynie  , zam. 10-691 Olsztyn ul. Kanta 22B/10 na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011r. uzyskała tytuł doktora w nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących  wnioskodawcy,  mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.