Komunikat aplikantów

Z uwagi na problemy jakie stwarzają nam aplikantom - pracownikom pracodawcy, nie respektując ustawowo zagwarantowanego w art.34 ust. o radcach prawnych, obowiązku zwolnienia aplikanta na zajęcia szkoleniowe z prawem do zachowania wynagrodzenia, zwróciliśmy się z postulatem umieszczenia na stronie OIRP komunikatu dotyczącego tej materii, oraz interpretacji...

Szczegóły

Ważne: Niebieski Parasol

Krajowa Izba Radców Prawnych organizuje akcję pro bono w dniach od 20 do 25 kwietnia 2009 r. O udział w akcji poproszono wszystkie Izby Radców Prawnych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zechcieliby podjąć współprace i pomóc w akcji w Olsztynie....

Szczegóły

Konferencja: UE – Europejska Konwencja Praw Człowieka…

Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Kolegium Prawa WSPiZ im. Leona Koźmińskiego zaprasza w dniu 10 czerwca 2008 r. (we wtorek) na konferencję pt. Konsekwencje przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony...

Szczegóły

Elektroniczny skorowidz aktów prawnych

Prezes Rządowego Centrum Legislacji w skierowanym piśmie informuje o wydaniu „Skorowidza obowiązujących przepisów prawnych 1918-20", który jest ostatnią edycją w druku. Więcej informacji na temat wprowadzanego elektronicznego skorowidza znajdą państwo w piśmie poniżej.Pismo do pobrania

Szczegóły

Nowe władze Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej

Na Posiedzeniu w dniu 5 lipca 2010r. ukonstytuował się Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Na kolejną kadencję Przewodniczącego OSD wybrano Agnieszkę Jakubowską, Zastępcami Przewodniczącego OSD zostali wybrani Witold Lewandowski i Jarosław Jaworski.W tym samym dniu odbyło się również pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej....

Szczegóły