Studia podyplomowe

Studia przeznaczone są głównie dla radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz innych osób które ukończyły studia prawnicze. Nowa instytucja mediacji wpisana w ramy postępowań sądowych i pozasądowych, a także tworzenie się zawodu mediatora, jest szansą dla prawników na rozszerzenie zakresu wykonywania zawodu o zawód...

Szczegóły

Konferencja naukowa na UWM w Olsztynie

W związku z Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i procesu Karnego KAPEKA zorganizowało na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie konferencję naukową „Pokrzywdzony między „młotem a kowadłem", czyli od pierwotnej do wtórnej wiktymizacji", z udziałem Stanisława Chmielewskiego Sekretarza...

Szczegóły

Komitety i komisje stałe oraz zespoły problemowe KRRP

Na Posiedzeniu Krajowej Radców Prawnych w dniach 10-11 grudnia 2010r. powołano m.n. do życia komitety i komisje stałe oraz zespoły problemowe. Poniżej przedstawiamy listę organów pomocniczych wraz z przewodniczącymi. Na szczególną uwagę zasługuje powołanie przedstawicieli OIRP w Olsztynie: na przewodniczącą Komitetu Stałego do Spraw Polityki...

Szczegóły

Egzamin radcowski rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29czerwca 2010r. rozpoczął się egzamin radcowskich organizowany przez MinisterstwoSprawiedliwości. Do egzaminu przystąpiło 24 aplikantów radcowskich IV roku,którzy rozpoczęli egzamin testem. W kolejnych dniach od 30 czerwca do 2 lipcabr. odbędą się egzaminy pisemne. Dziekan OIRP/-/ Michał KorwekW dziale GALERIE  umieszczonozdjęcia...

Szczegóły