Wyniki audytu naszej strony

Na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych został przeprowadzony audyt użyteczności serwisu internetowego OIRP w Olsztynie w dniach 13-14 grudnia 2008 r. . Celem audytu było określenie obszarów serwisu, które zawierają błędy lub niedociągnięcia związane z użytecznością, identyfikacją konkretnych problemów i błędów, zaproponowanie...

Szczegóły

oferta na szkolenie

Agencja Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi szkolenia pt.: „Właściwe stosowanie prawa materialnego oraz k.p.a.".Zaproszenie do pobrania Program szkolenia do pobrania

Szczegóły

Wizyta wiceministra sprawiedliwości w OIRP Olsztyn

W dniu 21 lutego 2011r. z wizytą w Olsztynie przebywał wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.Na zaproszenie Dziekana OIRP Michała Korwek wiceminister sprawiedliwości uczestniczył również w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Izby z członkami Rady OIRP. Na spotkaniu poruszono problemy związane z zamiarem wprowadzenia zmian we...

Szczegóły

Komunikat aplikantów

Z uwagi na problemy jakie stwarzają nam aplikantom - pracownikom pracodawcy, nie respektując ustawowo zagwarantowanego w art.34 ust. o radcach prawnych, obowiązku zwolnienia aplikanta na zajęcia szkoleniowe z prawem do zachowania wynagrodzenia, zwróciliśmy się z postulatem umieszczenia na stronie OIRP komunikatu dotyczącego tej materii, oraz interpretacji...

Szczegóły

Ważne: Niebieski Parasol

Krajowa Izba Radców Prawnych organizuje akcję pro bono w dniach od 20 do 25 kwietnia 2009 r. O udział w akcji poproszono wszystkie Izby Radców Prawnych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zechcieliby podjąć współprace i pomóc w akcji w Olsztynie....

Szczegóły

Konferencja: UE – Europejska Konwencja Praw Człowieka…

Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Kolegium Prawa WSPiZ im. Leona Koźmińskiego zaprasza w dniu 10 czerwca 2008 r. (we wtorek) na konferencję pt. Konsekwencje przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony...

Szczegóły