Niebieski Parasol dla Biznesu

Hasłem akcji jest:„Prawo bliżej przedsiębiorcy"Grupą docelową akcji są mikro przedsiębiorcy.O udział w akcji poproszono wszystkie Okręgowe Izby Radców Prawnych. W związku z powyższym  prosimy o zgłaszanie się radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zechcieliby podjąć współpracę i...

Szczegóły

Wyślij list Panu Ministrowi Sprawiedliwości!

Zachęcamy Państwa do udziału w akcji wysyłania drogą elektroniczną listów do Ministra Sprawiedliwości wyrażających sprzeciw wobec propozycji zmiany właściwości terytorialnej Sądów Rejonowych w Ełku i Olecku z Sądu Okręgowego w Olsztynie do właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach.Jeśli chcą Państwo wziąć udział w akcji prosimy o skopiowanie...

Szczegóły

Akcja oddawania krwi

„Podaruj dzieciom życie" - AKCJA ODDAWANIA KRWIW najbliższą sobotę i niedzielę (12 i 13 lipca 2008) w godz. 8-13 w holu administracji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (ul. Żołnierska 18) rozpocznie się akcja oddawania krwi - „Podaruj dzieciom życie".Krew jest szczególnym lekarstwem,...

Szczegóły

Pełnomocnicy z urzędu

Izba zwraca się z prośbą do radców prawnych zainteresowanych występowaniem jako pełnomocnicy z urzędu. Przepisy obowiązujące obligują Izbę do wyznaczania pełnomocników. Obecnie, zgodnie z przepisami korporacyjnymi, pełnomocnicy wyznaczani są zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Przepisy dozwalają jednak, aby w pierwszej kolejności wyznaczać osoby, które wyrażą...

Szczegóły

Stanowisko Sejmiku Województwa w sprawie sądów

W dniu 22 lutego 2011r. odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z udziałem Dziekana OIRP w Olsztynie.Jednym z punktów obrad było stanowisko Sejmiku w sprawie planowanych przez Ministra Sprawiedliwości zmian dotyczących właściwości terytorialnej sądów w Województwie Warmińsko - Mazurskim.W...

Szczegóły