Wyniki egzaminu radcowskiego w Olsztynie

Do egzaminu radcowskiego, który odbywał się w dniach 19-22 marca 2013 r., przystąpiło przed Komisją Egzaminacyjną Nr 1 - 62 osoby, przed Komisją Egzaminacyjną Nr 2 – 58 osób. Wynik pozytywny uzyskało odpowiednio 52 (83,9%) i 49 osób (84,4%) – łącznie 101 osób (84,16%). Osobom z pozytywnym wynikiem gratulujemy! 

Szczegóły

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawiadamia, że w dniu 8 maja 2013 r. odbędzie się Posiedzenie Rady OIRP w Olsztynie, na którym zostaną podjęte uchwały dot. wpisu na listę radców prawnych. W związku z tym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym mogą do dnia 7 maja 2013 r. składać wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z wymaganymi...

Szczegóły

Życzenia wielkanocne

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, mokrego Śmigusa-Dyngusa, a także słonecznych spotkań z budzącą się do życia przyrodą życzy w imieniu własnym i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie    /-/ Dziekan Michał KorwekOlsztyn, marzec 2013 roku

Szczegóły

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25.02-02.03.2013

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa...

Szczegóły