Pomoc prawna dla osób niesłyszących

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby niesłyszące i słabosłyszące do skorzystania z pomocy prawnej i obywatelskiej świadczonej od lutego do października 2013 przez nasze Stowarzyszenie.             Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu dokumentu, złożenia wniosku,...

Szczegóły

Ogłoszenie: Współpraca w sprawach cywilnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Uprzejmie informujemy, że nasza Izba wraz z partnerami- OIRP w Szczecinie, OIRP w Opolu oraz Europejskim Stowarzyszeniem Prawników w Brukseli - AEA -EAL / Panią Prezes oraz Panią Wiceprezes tego Stowarzyszenia mieliśmy okazję gościć w kwietniu 2012 r. w Olsztynie/ - planuje wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji Komisji...

Szczegóły

Wyniki egzaminu radcowskiego w Olsztynie

Do egzaminu radcowskiego, który odbywał się w dniach 19-22 marca 2013 r., przystąpiło przed Komisją Egzaminacyjną Nr 1 - 62 osoby, przed Komisją Egzaminacyjną Nr 2 – 58 osób. Wynik pozytywny uzyskało odpowiednio 52 (83,9%) i 49 osób (84,4%) – łącznie 101 osób (84,16%). Osobom z pozytywnym wynikiem gratulujemy! 

Szczegóły

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawiadamia, że w dniu 8 maja 2013 r. odbędzie się Posiedzenie Rady OIRP w Olsztynie, na którym zostaną podjęte uchwały dot. wpisu na listę radców prawnych. W związku z tym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym mogą do dnia 7 maja 2013 r. składać wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z wymaganymi...

Szczegóły