Zgłoszenia kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

W związku z art. 67 e, ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r., poz.159 z późn. zm.) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 i 4 ww. ustawy...

Szczegóły

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje, że nie  później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 26 lutego 2014 r., zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego)....

Szczegóły

Informacja dla zdających dot. egzaminu radcowskiego w 2014 roku.

Informacja Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.Poniżej instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”. Aplikacja skierowana jest do osób zdających w egzaminy adwokacki i radcowski 2014 r.(w rozumieniu przepisów...

Szczegóły

Problemy z doręczaniem korespondencji z sądów i prokuratur.

W związku z liczną sygnalizacją problemów związanych z odbiorem korespondencji doręczanej z sądów i prokuratur od dnia 2.01.2014r.uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag ,co do sposobu odbierania poczty i ewentualnych niedogodności z tym związanych. Uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy biuro@oirp.olsztyn.pl Państwa maile zostaną przesłane w takiej...

Szczegóły

Prawnik Pro Bono – zgłaszanie kandydatów do nagrody.

Szanowni Państwo, w środowisku prawniczym są osoby, które zasługują na nagrodę. I to nie tylko prawnicy, którzy biorą udział w akcji Niebieski Parasol. Wierzymy, że są radcowie prawni z sercem i warto ich wyróżniać. Zwracamy się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób, które w Państwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Ponadto będziemy wdzięczni za...

Szczegóły