Spotkania integracyjne w I połowie 2017 roku

 1) 15 stycznia 2017 r. - Impreza Choinkowa dla dzieci i wnuków radców prawnych – ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 32) 24 lutego 2017 r. Impreza integracyjna aplikantów i otrzęsiny I roku aplikacji radcowskiej3) 25 lutego 2017 r. XV Bal Prawnika – Restauracja PRZYSTAŃ w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 34)...

Szczegóły

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian.”

Katedra Prawa Cywilnego II i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej zapraszają...

Szczegóły

PACZKA PRAWNIKÓW

PACZKA Prawników to akcja świąteczna, która ruszyła 2 lata temu. Jest to prawnicza wersja SZLACHETNEJ PACZKI. PACZKA Prawników jest odpowiedzią na potrzebę skutecznej, specjalistycznej pomocy dla tych rodzin, w których nierozwiązane sytuacje prawne wpływają na życie codzienne. Rodzina z którą spotka się prawnik, znajduje się w niezawinionej sytuacji i najczęściej...

Szczegóły

3 KROKI DO SUKCESU! – dotacje na założenie własnej firmy

OM NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej  w partnerstwie z firmą ProEco One Sp. z o. o. realizuje na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „3 kroki do sukcesu” – własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. W ramach projektu udzielane będą dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie...

Szczegóły

Termin Balu Prawnika i Zabawy Choinkowej dla dzieci i wnuków radców prawnych w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Bal Prawnika w 2017 roku odbędzie się 25 lutego 2017 roku (ostatnia sobota karnawału) w Restauracji Przystań przy ul. Żeglarskiej 3 w Olsztynie, natomiast zabawa choinkowa dla dzieci i wnuków radców prawnych będzie miała miejsce w dniu 15 stycznia 2017 roku w godz. 12:00-16:00 w Eranova przy ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie. Szczegółowe...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Luksemburgu

W dniach 13-15 października 2016 roku w Luksemburgu odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Przedstawicielami naszej Izby na tym Kongresie byli Michał Korwek (Wicedziekan) oraz Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych). Naczelnym...

Szczegóły

Sala do gry w piłkę nożną

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w treningach piłki nożnej.Treningi odbywają się od dnia 4 października 2016r. w każdy wtorek w godzinach 20:15 – 21:45 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 30 Olsztynie (ul. Pieczewska 10).W przypadku pytań dotyczących zajęć...

Szczegóły

Informacja dot. wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2017 roku proszone są o złożenie w terminie do 4 listopada 2016 r. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Do wniosku należy dołączyć: -  aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego / opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem/, -  oświadczenie...

Szczegóły

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27.09.2016 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie powołania Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 12 samorządów zawodowych: - Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie- Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie-...

Szczegóły