Otwarcie zgłoszeń do IV tury – międzynarodowy program edukacyjny ERA – „EU litigation for lawyers” w Trewirze/Luksemburgu 1-2.04.2020 r.

Szanowni Państwo,   w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy ostatni już nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of...

Szczegóły

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020r. z siedzibą w Olsztynie

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej informuje, że nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 2 marca 2020r., zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). W przypadku...

Szczegóły

Zgłoszenia na występowanie jako kurator w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje o możliwości zgłaszania się radców prawnych na kandydatów na kuratorów ustanowionych przez Sąd na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie  do  dnia 3 lutego 2020 r. z podaniem adresu korespondencyjnego, kontaktu telefonicznego i adresu e-mail...

Szczegóły

V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6-7 marca 2019 r.)

Ośrodek Studiów Podatkowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na kolejną konferencję podatkową: V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6-7 marca 2019 r.). Referat wprowadzający pt. "Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych...

Szczegóły

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 17.01.2020r.                                           O G Ł O S Z E N I E     Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:   Pani Ewelina Ptak, c. Romana i Iwony, urodzona dnia 20 czerwca 1987r....

Szczegóły

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń. Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich w okresie IV 2020 – VI 2020. Propozycje  tematów szkoleń proszę przesyłać mailowo do 27.01.2020 r. na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl Wicedziekan...

Szczegóły

Hotel Mercure Warszawa Centrum – współpraca w 2020 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że KRRP będzie kontynuować w roku 2020 współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów). Tak jak w latach ubiegłych, zawarta umowa przewiduje rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych – rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy...

Szczegóły