Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”-II edycja

Publikujemy informację o II edycji Studiów Podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów"  organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Termin zapisów upływa 18 października 2019 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 9 listopada 2019 r., a kończą we wrześniu 2020 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie...

Szczegóły

Otwarcie zgłoszeń do programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX 2019-2021

Szanowni Państwo, mam przyjemność przekazać, że zostały uruchomione zgłoszenia do programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, który będzie miał formę dwutygodniowych staży za granicą realizowanych w krajach partnerskich programu. Program kierowany jest do radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego i jest dofinansowany ze...

Szczegóły

Zgoda na występowanie w postępowaniach karnych jako kuratorzy małoletnich pokrzywdzonych- PILNE!!!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie w imieniu Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na występowanie w postępowaniach karnych jako kuratorzy małoletnich pokrzywdzonych, ze wskazaniem numeru telefonu komórkowego. Prosimy o uwzględnienie sytuacji, gdy konieczne...

Szczegóły

Informacja dotycząca wniosków o wpis na listę aplikantów

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2020 roku proszone są o złożenie w terminie do 29 października 2019r. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Do wniosku należy dołączyć: -  aktualną informację  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego / opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej...

Szczegóły

Zmiana terminu prób chóru OIRP

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że z przyczyn od niej nie zależnych zmianie uległ termin prób chóru OIRP w Olsztynie. Począwszy od dnia 30.09.2019 r. próby będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 18:15-19:45. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły

Zaproszenie na konferencję Komisji Praw Człowieka przy NRA, 5.10.2019 rok, Kraków

Publikujemy zaproszenie na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka pt.: „Ochrona środowiska – Prawo a rzeczywistość”, która odbędzie się 5 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (parter) przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 października br., wyłącznie elektronicznie na...

Szczegóły

Biała lista podatników VAT

Szanowni Państwo   Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KIRP znajdą Państwo opracowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji materiał dotyczący białej listy podatników VAT.   Przypominamy, że od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się...

Szczegóły