Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza, na organizowaną wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie, w Warsaw Marriott Hotel, konferencję naukową pod hasłem: „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” .

 

Informacja o konferencji

Program konferencji w dn. 10.04.2015

Karta zgłoszeniowa na konferencję w dn. 10.04.2015