Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kontynuując tradycję corocznych spotkań naukowych organizowanych z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

Konsument w świecie reklamy,

która odbędzie się w dniu  13 marca 2013 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie.

Organizatorzy wierzą, że obrady staną się okazją do prezentacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów przedstawicieli nauki i praktyki. Mamy nadzieję, że Konferencja Konsument w świecie reklamy, wpisze się w aktualne problemy dotyczące ochrony konsumentów w szczególności na rynku żywności, usług finansowych, turystycznych, rynku farmaceutycznym oraz w handlu elektronicznym.

Organizatorzy planują wydanie publikacji dotyczącej aktualnych problemów
z zakresu ochrony konsumenta zawierającej prezentowane referaty. Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

W imieniu komitetu programowego:

dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UWM              dr Beata Pachuca-Smulska

Konferencja finansowana jest ze środków przekazanych przez Spółkę Can- Pack S.A.

w Krakowie dla Koła Naukowe Ochrony Praw Konsumenta UWM WPiA na działalność statutową.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z tematem referatu i abstraktem mija
25 lutego 2013r., zgłoszenia proszę kierować pocztą elektroniczną na adres email:  
konferencja.konsument@gmail.com

Termin nadsyłania referatów mija 1 maja 2013 r.

Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z noclegiem i dojazdem na konferencję.

Wszystkie zaakceptowane referaty zostaną opublikowane.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia  referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji.

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFERENCJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ KATEDRY PRAWA GOSPODARCZEGO

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UWM W OLSZTYNIE http://www.uwm.edu.pl/kpg/

W ZAKŁADCE KONFERENCJA:   Konsument w świecie reklamy www.uwm.edu.pl/konferencjakonsument   – strona dostępna od 1 lutego2013r.