Tematy sympozjum jesiennego w Rynie: 1/ „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, 2/ „Postępowanie cywilne”, 3/ „Retoryka, erystyka, etykieta, wykonywania zawodu”