18 listopad 2017 r. Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie – SSO Agnieszka Żegarska 19 listopad 2017 r. Sztuka realizacji postanowień, czyli o tym, jak pozbyć się Gremlinów i być szczęśliwym. Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych – dr hab. Anita Frankowiak, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej…