Publikujemy informację o sympozjum „Europe’s Plan on Drugs” , które odbedzie się w Brukseli w dniu 7 listopada 2017r.

Flyer

Registration