I Forum Aplikantów Radcowskich W dniach 25 – 27 kwietnia 2014r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie organizuje I Forum Aplikantów Radcowskich w Świnoujściu. Forum odbędzie się pod hasłem „Po Co Aplikantowi Aplikacja ?” i jako pierwsze tego typu wydarzenie będzie miało na celu skłonienie aplikantów do dialogu w przedmiocie realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych oraz miejsca i roli aplikantów w samorządzie. Założeniem powyższego przedsięwzięcia jest także integracja środowiska aplikanckiego na poziomie całego kraju. Forum umożliwi również wymianę poglądów pomiędzy radcami prawnymi a aplikantami odnośnie obecnych i przyszłych perspektyw zawodu, efektywnej realizacji procesu kształcenia, a także wzmocnienie istoty organizacji aplikacji, z punktu widzenia późniejszego wykonywania zawodu radcy prawnego. Forum będzie miało o tyle atrakcyjną formułę, ponieważ oprócz wystąpień panelowych, przewiduje się pracę w ramach tzw. warsztatów. Tematem prac poszczególnych grup będą następujące zagadnienia: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność aplikanta przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wynagradzania” oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Moderatorami grup warsztatowych będą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, zaś wyniki prac zostaną zaprezentowane podczas końcowego panelu dyskusyjnego.            
       W I Forum Aplikantów Radcowskich w Świnoujściu wezmą udział również aplikanci Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Pan Piotr Poznański – I rok, Pani Agnieszka Kraśniewska – II rok , Pan Sławomir Kamrowski – III rok oraz Wicedziekan Pan Lech Ciarkowski.