Publikujemy Harmonogram szkoleń wielodniowych organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w I półroczu 2015 roku.

Harmonogram Szkoleń Ogólnopolskich