Uprzejmie informujemy, że w dniu 29czerwca 2010r. rozpoczął się egzamin radcowskich organizowany przez MinisterstwoSprawiedliwości. Do egzaminu przystąpiło 24 aplikantów radcowskich IV roku,którzy rozpoczęli egzamin testem. W kolejnych dniach od 30 czerwca do 2 lipcabr. odbędą się egzaminy pisemne.

Dziekan OIRP
/-/ Michał Korwek

W dziale GALERIE  umieszczonozdjęcia z rozpoczęcia egzaminu.