Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawarła następujące umowy w zakresie działalności zagranicznej:

Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Barcelońską Izbą Adwokacką – 20.02.2016 r.

Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie ver. ang
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie uchwała OIRP

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Madrycie – 22.04.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie
Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie-uchwała

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izba Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Kaliningradzie – 27.05.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Kaliningradzie
Umowa o współpracy Kaliningrad-Olsztyn (j.polski)


OIRP Olsztyn w Paryżu

W dniach 21-23 października 2016 roku w Paryżu odbyły się obchody 30-lecia istnienia Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL). Nasza Izba była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Dariusza Gibasiewicza (Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych). Uroczystość była połączeniem aspektów merytorycznych oraz integracyjnych. Odbyły się między innymi warsztaty na temat Creative Problem Solving, dotyczące innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów. Organizatorzy obchodów zapewnili również ich uczestnikom wycieczkę ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Luksemburgu

W dniach 13-15 października 2016 roku w Luksemburgu odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Przedstawicielami naszej Izby na tym Kongresie byli Michał Korwek (Wicedziekan) oraz Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych). Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu była współpraca pomiędzy prawnikami oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odbyło się szereg warsztatów ...

Szczegóły

OIRP OLSZTYN W KALININGRADZIE

W dniach 27-28 maja 2016 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego świętowała swoje 70-lecie. Na tą uroczystość zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na czele z Dziekanem Michałem Korwkiem. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się międzynarodową konferencją dotyczącą aktualnych problemów prawnych napotykanych przez prawników w różnych państwach. Uczestnicy konferencji, pochodzący m.in z Rosji, Litwy, Polski, Białorusi oraz Niemiec przedstawili swoje wystąpienia, które obejmowały szereg interesujących ...

Szczegóły

Wizyta przedstawicieli OIRP Olsztyn na Białorusi

W dniach 24-26 czerwca 2016r. Adwokatura Białoruska świętowała w Grodnie swoje 94-  lecie powstania. Na obchody zaproszeni zostali przedstawiciele naszej izby wraz z byłym już Dziekanem Michałem Korwek. Uroczystości jubileuszu rozpoczęła wycieczka po Grodnie, w którym to mieście na każdym kroku spotkać można dawne ślady Rzeczpospolitej i słychać ciągle na ulicach język polski. Po południu odbyła się część oficjalna obchodów 94-lecia adwokatury białoruskiej, powiązana gratulacjami i przemówieniami oraz uhonorowaniem najbardziej ...

Szczegóły

VIII Międzynarodowe Spotkanie Prawników w Madrycie z udziałem członków OIRP w Olsztynie

W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Madrycie odbyło się VIII Międzynarodowe Spotkanie Prawników organizowane przez Izbę Adwokacką w tym mieście. Motywem przewodnim wykładów oraz warsztatów były aktualne dla środowisk prawniczych kwestie – zagrożenie terroryzmem, kryzys związany z falą uchodźców przybywających do Europy oraz problemy związane z adwokacką działalnością obrończą, a także przyszłością prawników. Wśród prelegentów nie zabrakło znanych postaci takich jak m.in. Jacques Bouyssou (członek paryskiej ...

Szczegóły

Wizyta przedstawicieli OIRP Olsztyn na Memoriale Prawniczym w Barcelonie

W stolicy Katalonii Barcelonie, w dniach 19-20 lutego 2016 r. odbył się Jacques Henry Memorial 2016 organizowany przez Izbę Adwokacką w Barcelonie we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (FBE). Tematem przewodnim Memoriału była „wolność kontra bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”. Dyskusja prawników z Europy była podzielona na dwa bloki. Pierwszy poświęcony był prawom uchodźców i azylu, a drugi koncentrował się na wspólnych działaniach państw Europy w wymiarze sądowym dotyczących problemu ...

Szczegóły