Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawarła następujące umowy w zakresie działalności zagranicznej:

Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Barcelońską Izbą Adwokacką – 20.02.2016 r.

Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie ver. ang
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie uchwała OIRP

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Madrycie – 22.04.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie
Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie-uchwała

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izba Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Kaliningradzie – 27.05.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Kaliningradzie
Umowa o współpracy Kaliningrad-Olsztyn (j.polski)


OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 22-24 lutego 2018 roku w Barcelonie odbyły się obchody dorocznego Święta Adwokatury Barcelońskiej Jacques Henry de Sant Raimon przygotowanego we współpracy z FBE (Federacją Adwokatur Europejskich) wraz z organizowaną przy okazji obchodów konferencją prawniczą na temat: Tajemnica handlowa: ochrona i wykonalność. OIRP Olsztyn była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Michała Korwek (Wicedziekana). W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych izb prawniczych z którymi ...

Szczegóły

Spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich w Londynie

W dniach 9-11 listopada 2017 roku w Londynie odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Na Kongresie obecni byli mec. Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych) oraz reprezentujący KIRP Michał Korwek (wice prezes) Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie zmian klimatycznych a prawo. Odbyło się szereg warsztatów oraz wykładów dotyczących tej kwestii. ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 17-18 lutego 2017 roku w Barcelonie odbyły się obchody dorocznego Święta Adwokatury Barcelońskiej Jacques Henry de Sant Raimon. Nasza Izba była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Michała Korwek (Vice Dziekana) oraz radcę prawnego Dariusza Gibasiewicza (Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych). Główne uroczystości odbyły się w Pałacu Katalońskim. Podczas nich głos zabrali najbardziej znamienici adwokaci hiszpańscy oraz europejscy. Udekorowano oraz odznaczono także ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Wilnie

W dniach 8-10 grudnia 2016 roku w Wilnie odbyły się Dni Prawnicze Adwokatury Litewskiej. Przedstawicielami naszej Izby na tym wydarzeniu byli Wicedziekan Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dariusz Gibasiewicz. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się konferencją naukową na temat „Istotnych wartości w zawodzie prawnika”. Konferencja ta miała charakter międzynarodowy i zgromadziła prelegentów z wielu krajów, zarówno wschodniej, jak i zachodniej Europy. Konferencja dostarczyła bardzo ...

Szczegóły

NAGRODA PRZYZNAWANA PRZEZ ZAPRZYJAŹNIONĄ IZBĘ MADRYCKĄ

Dnia 24 stycznia 1977 roku miał miejsce w madryckiej kancelarii adwokackiej zamach terrorystyczny, w wyniku którego zginęli adwokaci Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz oraz Francisco Javier Pérez del Sauquillo Arco, a także student prawa Serafín Holgado de Antonio i recepcjonista Ángel Rodríguez Leal. Poważne obrażenia natomiast odnieśli Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo i Dolores González Ruiz. Prawnicy ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Paryżu

W dniach 21-23 października 2016 roku w Paryżu odbyły się obchody 30-lecia istnienia Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL). Nasza Izba była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Dariusza Gibasiewicza (Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych). Uroczystość była połączeniem aspektów merytorycznych oraz integracyjnych. Odbyły się między innymi warsztaty na temat Creative Problem Solving, dotyczące innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów. Organizatorzy obchodów zapewnili również ich uczestnikom wycieczkę ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Luksemburgu

W dniach 13-15 października 2016 roku w Luksemburgu odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Przedstawicielami naszej Izby na tym Kongresie byli Michał Korwek (Wicedziekan) oraz Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych). Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu była współpraca pomiędzy prawnikami oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odbyło się szereg warsztatów ...

Szczegóły

OIRP OLSZTYN W KALININGRADZIE

W dniach 27-28 maja 2016 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego świętowała swoje 70-lecie. Na tą uroczystość zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na czele z Dziekanem Michałem Korwkiem. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się międzynarodową konferencją dotyczącą aktualnych problemów prawnych napotykanych przez prawników w różnych państwach. Uczestnicy konferencji, pochodzący m.in z Rosji, Litwy, Polski, Białorusi oraz Niemiec przedstawili swoje wystąpienia, które obejmowały szereg interesujących ...

Szczegóły