SĄD POLUBOWNY, ZESPÓŁ MEDIATORÓW

Całość koncepcji przygotował mec. Cezary Jezierski , który przygotował i przedstawił Radzie projekty wszystkich niezbędnych dla funkcjonowania tych instytucji  aktów i dokumentów .W tym miejscu składam mu ogromne podziękowania za ogrom pracy, która została wykonana .Wykonując uchwałę zobowiązany jestem ...

Szczegóły

Mediacje

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego w dniu 21 października 2010r. radcowie prawni, głównie będący mediatorami w Ośrodku Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, uczestniczyli w licznych z tym związanych wydarzeniach .W konferencji poświęconej mediacji organizowanej przez Sąd Rejonowy i Okręgowy w Elblągu...

Szczegóły

Obowiązkowa przynależność do samorządów zawodowych

Szanowni Państwo, W dniu 18.10.2010r. Trybunał Konstytucyjny obradował w pełnym składzie nad wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie m.in. obowiązkowej przynależności do samorządów zawodowych. Trybunał umorzył postępowanie w tej kwestii, gdyż Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wycofała, jako bezzasadny, wniosek swojego poprzednika....

Szczegóły

Działania w sprawie projektu likwidacji izby

Wykonując uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia podjęliśmy działania mające na celu informowanie osób i podmiotów opiniotwórczych o zapisach w projekcie ustawy o zmianie ustawy o adwokaturze skutkujących likwidacją Izby z siedzibą w Olsztynie. Odbyłem w tej sprawie spotkanie z Panem Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Marianem Podziewskim,...

Szczegóły

Pełnomocnicy z urzędu

Izba zwraca się z prośbą do radców prawnych zainteresowanych występowaniem jako pełnomocnicy z urzędu. Przepisy obowiązujące obligują Izbę do wyznaczania pełnomocników. Obecnie, zgodnie z przepisami korporacyjnymi, pełnomocnicy wyznaczani są zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Przepisy dozwalają jednak, aby w pierwszej kolejności wyznaczać osoby, które wyrażą...

Szczegóły

Ślubowanie radcowskie 14.10.2010r.

W dniu 14 października 2010r. w Restauracji „Przystań" odbyła się uroczystość ślubowania radców prawnych. Przysięgę złożyły 24 osoby, które uzyskały pozytywny wynik tegorocznego egzaminu radcowskiego. Na zaproszenie Dziekana OIRP w Olsztynie Michała Korwek uroczystość uświetnili swoją obecnością, obok członków organów...

Szczegóły