Uchwała Nr 120/VIII/2012 KRRP w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

  UCHWAŁA Nr 120/VIII/2012 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 4 lipca 2012 r.   w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw     Nawiązując do pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2012 r., które wpłynęło do Krajowej Rady Radców Prawnych w...

Szczegóły

Publikacja dotycząca KSH Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego przygotował jak dotychczas dwa zbiorowe wydawnictwa poświęcone Kodeksowi Spółek Handlowych (2000 i 2006). Środowisku polskich uczonych i praktyków, którym nie jest obca problematyka objęta regulacją tej ważnej ustawy, proponuje się dokonać analizy jej obowiązywania. Szczególnie istotne byłoby,...

Szczegóły

Zgromadzenie OIRP w Olsztynie

W dniu 13 czerwca 2012r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Obrady otworzył Dziekan OIRP Michał Korwek. Delegatów zapoznano ze sprawozdaniami organów, które przedstawili odpowiednio: Dziekan OIRP Michał Korwek – sprawozdanie Rady OIRP, Skarbnik OIRP Ewa Chajęcka – sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2011r.,...

Szczegóły

Wizyta Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

W dniu 9 maja 2012r. gościliśmy w siedzibie OIRP w Olsztynie Wiceprezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego. Nasz gość uczestniczył w posiedzeniu rady naszej izby, w czasie którego omawiał założenia nowego programu aplikacji radcowskiej. Następnie rozpoczęła się dyskusja, która trwała do późnych godzin popołudniowych. Relacja fotograficzna z wizyty jest dostępna w dziale...

Szczegóły

Relacja z wizyty prawników zagranicznych

W dniach 14-15 kwietnia 2012 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz w naszym regionie: - Roberta De Baerdemaeker, Prezesa adwokatury belgijskiej (francuskojęzycznej), - Elizabeth Hoffmann, Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, - Monique Stengel, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Prawników,...

Szczegóły

Odsłonięcie portretu Dziekana OIRP VII Kadencji

Na Posiedzeniu Rady OIRP w Olsztynie odbyła się uroczystość odsłonięcia portretu Dziekana OIRP VII Kadencji Krzysztofa Andrzeja Strzyżewskiego. Uroczystego odsłonięcia dokonał Dziekan OIRP Michał Korwek. To kolejny portret w galerii – poczcie Dziekanów OIRP w Olsztynie. Zdjęcia z uroczystości są dostępne w dziale GALERIE.

Szczegóły

Ślubowanie radcowskie 16.03.2012

W dniu 16 marca 2012r. ślubowanie radcowskie złożyli Łukasz Ejświł – Urbanowicz, Rafał Okulicz, Aleksandra Racka, Karol Sadowski. Ślubowanie odebrał Dziekan OIRP Michał Korwek, w towarzystwie Kierownika Szkoleń Aplikantów Katarzyny Skrodzkiej – Sadowskiej. Zdjęcia z uroczystości znajdują się w dziale GALERIE

Szczegóły

BEZINTERESOWNA POMOC „PRO BONO”.

Chyba nie ma radcy prawnego, który by w  swoim życiu zawodowym nie udzielił chociaż jednej bezpłatnej porady. Bezinteresowna pomoc „Pro bono” dla osób potrzebujących z uwagi na ich sytuację materialną, czy życiową może stać się ważnym elementem naszej ścieżki zawodowej. W załączniku do niniejszej informacji znajdziecie Państwo przesłane do OIRP w Olsztynie...

Szczegóły

Kryształowe serce radcy prawnego

Uroczystą galą w Hotelu Polonia w Warszawie 10 lutego 2012r., podczas której wręczono nagrody „Kryształowe serce radcy prawnego”, zakończyła się IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.  W uroczystości uczestniczyli obok radców prawnych -  przedstawicieli KRRP, okręgowych izb radców prawnych – również Minister Sprawiedliwości...

Szczegóły