Impreza Mikołajkowa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 stycznia 2013r. w godz. 12:30 – 15:30 w Restauracji „Przystań" nad jeziorem Krzywym w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 3 odbędzie się Impreza Mikołajkowa dla dzieci i wnuków radców prawnych. W programie przewiduje się zabawy, wspólne tańce dla dzieci, konkursy z nagrodami przeprowadzane przez Śnieżynki, przedstawienie dla...

Szczegóły

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w OIRP w Olsztynie

Uprzejmie informuję, że na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP Lidii Staroń odbędzie się w Olsztynie w sali Ośrodka Szkoleniowego OIRP w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście jak do optyka) spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie zostało potwierdzone. Udział w spotkaniu przewidziany jest dla radców prawnych OIRP w Olsztynie...

Szczegóły

Dobrowolne ankiety Fundacji Court Watch Polska

Szanowni Państwo, Fundacja Court Watch Polska, która zajmuje się obywatelskim monitoringiem sądów rejonowych, zwróciła się z prośbą do Okręgowej Izby Radców Prawnych o możliwość przeprowadzenia krótkich ankiet ewaluacyjnych z radcami prawnymi, których kancelarie znajdują się na terenie Olsztyna. Celem przeprowadzania tych ankiet jest ocena działalności Fundacji...

Szczegóły

Życzenia z okazji Dnia Radcy Prawnego

Z okazji Dnia Radcy Prawnego, który obchodzimy w dniu dzisiejszym, chciałem złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym i aplikantom radcowskim, życzenia samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, pogody ducha i pogody na urlopach wakacyjnych przy ciut niższych temperaturach niż obecnie.  Dziekan OIRP Olsztyn Michał Korwek

Szczegóły

Uchwała Nr 120/VIII/2012 KRRP w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

  UCHWAŁA Nr 120/VIII/2012 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 4 lipca 2012 r.   w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw     Nawiązując do pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2012 r., które wpłynęło do Krajowej Rady Radców Prawnych w...

Szczegóły

Publikacja dotycząca KSH Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego przygotował jak dotychczas dwa zbiorowe wydawnictwa poświęcone Kodeksowi Spółek Handlowych (2000 i 2006). Środowisku polskich uczonych i praktyków, którym nie jest obca problematyka objęta regulacją tej ważnej ustawy, proponuje się dokonać analizy jej obowiązywania. Szczególnie istotne byłoby,...

Szczegóły