Radcowie prawni z uprawnieniami do obron karnych i karnoskarbowych od 01.01.2015 r. .

W piątek 30.08.2013 przyjęto w Sejmie RP projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zakładający nadanie radcom prawnym uprawnień do bycia obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Zgodnie z tym co uchwalili posłowie radcowie prawni nie będą wyznaczani do pomocy z urzędu, chyba że dokonają wpisu na listę prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Projekt...

Szczegóły

Bezpłatne informacje prawne w ramach akcji promocyjnej zawodu radcy prawnego – Gmina Różan.

W ramach akcji promocyjnej zawody radcy prawnego i obchodów „Dni Różana”, w niedzielę  4 sierpnia 2013 r. przeprowadzone zostały bezpłatne porady prawne w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie. Udział w nich wzięli: radca prawny Piotr Kopczyński i aplikanci radcowscy Anna Zysk i Mateusz Matuszewski z OIRP  w Olsztynie. W ciągu dyżuru udzielono...

Szczegóły

Ślubowanie radcowskie 17.07.2013.

W dniu 17 lipca 2013 r. nowo wpisani  radcowie prawni Anna Jakóbowska, Michał Szczerba, Ewa Tupalska, Mirosław Ropiak, Agnieszka Rotkiewicz oraz Dorota Całkiewicz złożyli ślubowanie radcy prawnego. Ślubowanie przyjął Dziekan OIRP Michał Korwek. Relacja fotograficzna znajduje się w dziale GALERIE.

Szczegóły

Ślubowanie radcowskie 10.07.2013

10 lipca 2013 r. w Olsztynie, w Restauracji „Przystań”, odbyła się doroczna uroczystość ślubowania radców prawnych. Tym razem, po zakończonym w tym roku egzaminie radcowskim przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Michałem Korwek przysięgę złożyło 89 osób, tym samym stając się radcami prawnymi. To rekordowa jak dotychczas liczba osób, które...

Szczegóły