Brak miejsc na szkolenie w Czarnogórze

Brak miejsc na szkolenie w Czarnogórze!!! Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na Wiosennym Szkoleniu Wyjazdowym, prosimy osoby, które nie zgłosiły swojego udziału do OIRP w Olsztynie do dnia 14 stycznia 2014r. o niedokonywanie opłat za udział w szkoleniu. Od dnia 15 stycznia 2014r. sekretariat OIRP przyjmować będzie zgłoszenia radców prawnych oraz osób towarzyszących...

Szczegóły

Darmowe porady prawne w Biskupcu

DARMOWE PORADY PRAWNE W BISKUPCU. W dniu 13.01.2014 roku w Urzędzie Miasta Biskupiec, w porozumieniu w władzami Miasta i Gminy, zorganizowany został pod egidą Okregowej Izby Radców Prawnych  – dzień udzielania darmowych informacji prawnych. Udział w nim wzięli r.pr. Piotr Kopczyński oraz apl. radc. Mateusz Matuszewski. Dyżur prawników trwał 3 godziny i...

Szczegóły

Szkolenie stacjonarne w dniu 11 stycznia 2014r.

Szkolenie stacjonarne w dniu 11 stycznia 2014r. / sobota/ W dniu 11 stycznia 2014r. w godzinach 9 - 13 odbędzie się szkolenie pt. „Postępowanie karne”, które poprowadzi SSO Andrzej Żurawski. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i  Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38 (wejście od podwórza, przez...

Szczegóły

Składki samorządowe

SKŁADKI SAMORZĄDOWE.Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje, iż podstawowym warunkiem udziału w spotkaniach integracyjnych,  integracyjno-szkoleniowych oraz wyjazdach szkoleniowych organizowanych i dofinansowywanych przez Izbę, jest brak zaległości w płaceniu składek, z których te wydarzenia są finansowane. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Kodeksu...

Szczegóły

Ankieta dla radców prawnych

Komisja Europejska realizuje projektu pod nazwą: „Study on the state of play of lawyers training in the EU law – European Judicial Tranining”. Jest on prowadzony przez EIPA (Europejski Instytut Administracji Publicznej) w Luksemburgu. Jego przedmiotem jest badanie poziomu kształcenia adwokatów/radców prawnych wszystkich Państw Członkowskich w zakresie prawa Unii...

Szczegóły

Radcowie prawni z uprawnieniami do obron karnych i karnoskarbowych od 01.01.2015 r. .

W piątek 30.08.2013 przyjęto w Sejmie RP projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zakładający nadanie radcom prawnym uprawnień do bycia obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Zgodnie z tym co uchwalili posłowie radcowie prawni nie będą wyznaczani do pomocy z urzędu, chyba że dokonają wpisu na listę prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Projekt...

Szczegóły