Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia ogólnopolskie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń ogólnopolskich niszowych – specjalistycznych. Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby KRRP w 2016 r. Nadesłane przez Państwa propozycje tematów zostaną przedstawione podczas spotkania KRRP, na którym zostanie ustalony plan pracy...

Szczegóły

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Obrady otworzył Dziekan OIRP Michał Korwek. Zgromadzeniu przewodniczyła Koleżanka Katarzyna Skrodzka-Sadowska przy pomocy Zastępcy Beaty Urbańskiej i Sekretarza Zgromadzenia Ewy Chajęckiej. Delegatów zapoznano ze sprawozdaniami organów z działalności...

Szczegóły

Obrony z urzędu dla radców

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015r. Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. dotyczące zasad wyznaczania obron z urzędu . Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia:http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000816

Szczegóły

Informacja ze ślubowania radcowskiego w dn. 09.06.2015 r.

W dniu 9 czerwca 2015r. w Hotelu Park w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119 odbyło się uroczyste ślubowanie 72 nowych radców prawnych. Wśród zaproszonych gości był SSO Wacław Bryżys - Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, SSO Adam Barczak - Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, r.pr. Bogdan Artymowicz - Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, członkowie...

Szczegóły

Informacja o działaniach dot. przebudowy budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na potrzeby siedziby OIRP

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami radców prawnych na ostatnim szkoleniu zagranicznym na gorącym Cyprze w zakresie działań związanych z przebudową budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na potrzeby siedziby OIRP , informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie po uzyskaniu niezbędnych stanowisk i uchwał rady OIRP w dniu 27 marca...

Szczegóły

Współpraca z Telimeną

Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Akcyjnym Telimena SA, w wyniku czego Telimena ufunduje prestiżową nagrodę w postaci togi radcowskiej dla osoby, która uzyskała najwyższy wynik na egzaminie radcowskim w 2015 r..Ponadto Telimena zobowiązała się do udzielania korzystnych rabatów cenowych...

Szczegóły