XV Otwarte Mistrzostwa Prawników Województwa Warminsko-Mazurskiego w Tenisie Ziemnym

Okręgowa  Izba Radców Prawnych w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XV Otwartych Mistrzostwach Prawników Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Tenisie Ziemnym, które odbędą się w dniach 18.09.-19.09.2015r. Mistrzostwa odbywają się pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie przy...

Szczegóły

Współpraca z Telimeną

Uprzejmie informujemy, iż w czerwcu br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Akcyjnym Telimena SA, w wyniku czego Telimena ufundowała prestiżową nagrodę w postaci togi radcowskiej dla osoby, która uzyskała najwyższy wynik na egzaminie radcowskim w 2015 r..Ponadto Telimena zobowiązała się do udzielania korzystnych...

Szczegóły

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia nowelizujące rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych

29 lipca 2015 r. Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:...

Szczegóły

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników...

Szczegóły

Karty ewidencyjne – ważna informacja

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, które nakłada na rady okręgowych izb radców prawnych obowiązek przedstawienia prezesowi właściwego sądu wykazu radców prawnych uprawnionych do obron w postępowaniu karnym według przepisów...

Szczegóły