Turniej Negocjacyjny Dla Aplikantów Radcowskich

IDEA KONKURSU Niedawno na jednej z konferencji poświęconej przyszłości rynku usług prawniczych wszyscy /!/ uczestnicy panelu zgodzili się, iż czynnikiem decydującym w osiąganiu sukcesów przez prawników stają się tzw. umiejętności miękkie /soft skils/ - z wiodącą rolą NEGOCJACJI. Turniej Negocjacyjny Dla Aplikantów Radcowskich ma zwrócić uwagę przyszłych radców...

Szczegóły

Informacja w sprawie dodatkowych terminów kolokwiów

Uprzejmie informuję, że kolokwium dla osób, które nie przystąpiły w wyznaczonym terminie oraz usprawiedliwiły nieobecność, z przedmiotów: - postępowanie administracyjne – III rok; - kodeks wykroczeń, kodeks karny skarbowy i postępowanie w sprawach o wykroczenia – II rok, odbędzie się w dniu 18 października 2012r. o godz. 13.00 w Auditorium Maximum przy al....

Szczegóły

KRRP ogłosiła Turniej dla Aplikantów Radcowskich

Uprzejmie informujęmy, iż Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich. Celem turnieju jest wskazanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - negocjacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. W Turnieju będą mogli uczestniczyć wszyscy aplikanci ze wszystkich lat aplikacji zgrupowani w 3-osobowe zespoły. Turniej...

Szczegóły

Aplikanci I, II i III roku aplikacji radcowskiej

W związku z sygnalizacją Biblioteki Sądu Okręgowego w Olsztynie o nie dotrzymywaniu przez aplikantów radcowskich terminu przedłużania i zwrotów wypożyczonych książek, czasopism zwracamy uwagę na przestrzeganie obowiązującego Regulaminu wypożyczania. Osoby, które wypożyczyły z Biblioteki materiały, a nie dotrzymały terminów zwrotów i przedłużeń proszone są o...

Szczegóły

INFORMACJA DOTYCZACA KOLOKIWÓW PISEMNYCH DLA APLIKANTÓW I, II i III ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Wobec pojawiających się pytań dotyczących kolokwiów wyjaśniam: Aplikanci poszczególnych roczników będą wpuszczani na salę w kolejności alfabetycznej o wyznaczonych godzinach - wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości lub legitymacji aplikanta radcowskiego. Prace zostaną zakodowane. Zadania należy rozwiązywać niebieskim długopisem, a prawidłową odpowiedź otoczyć...

Szczegóły