III rok: Praktyki w czerwcu 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB al. Piłsudskiego 7/9 /gmach Urzędu Wojewódzkiego/, pok. 225 w dniu 04.06.2013 (wtorek) o godz. 09.00. Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie czerwcu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

Praktyki I rok: obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku

Poniżej zamieszczamy harmonogram praktyk dla osób, które zgłosiły się do odbycia praktyk na terenie właściwości SO w Płocku (SR Ciechanów). Podane terminy są terminami, w których aplikanci winny odbyć praktyki przy założeniu, że praktyki odbywają się jeden dzień w tygodniu. Proszę o wyznaczenie w grupach osoby do kontaktów z Sędziami, w celu ustalenia w...

Szczegóły

III rok: Praktyki w maju 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB al. Piłsudskiego 7/9 /gmach Urzędu Wojewódzkiego/, pok. 225 w dniu 08.05.2013 (środa) o godz. 09.00. Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie maju i czerwcu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

Terminy kolokwium dla II i III roku

Uchwałą nr 3/VIII/2013 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2013r. - wyznacza się terminy kolokwiów objętych programem aplikacji dla aplikantów radcowskich II roku w roku szkoleniowym 2013 w następujących terminach: Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy - 5 czerwca 2013r. ...

Szczegóły

III rok: Praktyki w kwietniu 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB al. Piłsudskiego 7/9 /gmach Urzędu Wojewódzkiego/, pok. 225 w dniu 02.04.2013 (wtorek) o godz. 10.00. Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie kwietniu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

III rok: Praktyki w marcu (i kwietniu-US) 2013r.

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w marcu i kwietniu br. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 08.03.2013r. /piątek/ o godz. 07.30 do sali 316 na szkolenie bhp i tajemnicy skarbowej. Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2013 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o wyznaczenie jednego przedstawiciela grupy, który skontaktuje...

Szczegóły