Terminy kolokwium dla II i III roku

Uchwałą nr 3/VIII/2013 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2013r. - wyznacza się terminy kolokwiów objętych programem aplikacji dla aplikantów radcowskich II roku w roku szkoleniowym 2013 w następujących terminach: Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy - 5 czerwca 2013r. ...

Szczegóły

III rok: Praktyki w kwietniu 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB al. Piłsudskiego 7/9 /gmach Urzędu Wojewódzkiego/, pok. 225 w dniu 02.04.2013 (wtorek) o godz. 10.00. Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie kwietniu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

III rok: Praktyki w marcu (i kwietniu-US) 2013r.

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w marcu i kwietniu br. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 08.03.2013r. /piątek/ o godz. 07.30 do sali 316 na szkolenie bhp i tajemnicy skarbowej. Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2013 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o wyznaczenie jednego przedstawiciela grupy, który skontaktuje...

Szczegóły

P.o. asystenta sędziego

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi nabór na wolne stanowiska p.o. asystenta sędziego. Aplikanci radcowscy zainteresowani zatrudnieniem na w/w stanowisku (w wymiarze ½ etatu) mogą składać swoje oferty na adres Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C.

Szczegóły

Otrzęsiny Aplikantów

Tradycją naszej Izby stały się otrzęsiny aplikantów I roku. Impreza integracyjna dla aplikantów wszystkich roczników połączona z otrzęsinami I roku odbyła się w piątkowy wieczór 8 lutego 2013 r. w Klubie Chilli na Starym Mieście w Olsztynie. Tradycyjnie Imprezę otworzył Dziekan OIRP w Olsztynie Michał Korwek.  Część zwaną „otrzęsinami” poprowadził Kolega...

Szczegóły

Praktyki na obszarze Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Uprzejmie informujemy aplikantów, którzy wyrazili chęć odbywania praktyk w Sądach Rejonowych w Ostrołęce i Przasnyszu oraz w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, że Sąd Okręgowy w Ostrołęce odmówił prowadzenia praktyk dla aplikantów radcowskich. W związku z powyższym aplikanci zobowiązani są do uczestnictwa w praktykach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Olsztynie zgodnie...

Szczegóły