Praktyki I rok: zmiana terminu grupy VI i X

Uprzejmie informujemy, że ze względu na kolokwium w dniu 17.09.2013 r. zajęcia praktyczne w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział III Rodzinny i Nieletnich dla grupy VI odbędą się w dniu 20.09.2013 r. i poprowadzi je SSR Andrzej Hinz (pok. 211). Ponadto zmieniono termin zajęć praktycznych grupy X z dnia 09.10.2013 r. na dzień 08.10.2013 r.

Szczegóły

Praktyki III rok we wrześniu 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie we wrześniu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 02.09.2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 do sali 316, gdzie odbędzie się szkolenie z zakresu bhp i tajemnicy skarbowej. Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2013 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr....

Szczegóły

III rok: Praktyki w czerwcu 2013 r.

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB al. Piłsudskiego 7/9 /gmach Urzędu Wojewódzkiego/, pok. 225 w dniu 04.06.2013 (wtorek) o godz. 09.00. Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie czerwcu 2013 r. proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

Praktyki I rok: obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku

Poniżej zamieszczamy harmonogram praktyk dla osób, które zgłosiły się do odbycia praktyk na terenie właściwości SO w Płocku (SR Ciechanów). Podane terminy są terminami, w których aplikanci winny odbyć praktyki przy założeniu, że praktyki odbywają się jeden dzień w tygodniu. Proszę o wyznaczenie w grupach osoby do kontaktów z Sędziami, w celu ustalenia w...

Szczegóły