Rozwiązanie kazusu na kolokwium z prawa cywilnego.

W załączniku podaję rozwiązanie kazusu z prawa cywilnego (kolokwium z dn. 17.09.2013 r.) Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 31 ust.9 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 6 grudnia 2012 r., od ustalonego przez komisję wyniku kolokwium  odwołanie...

Szczegóły